O projekcie

Projekt pod nazwą Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej. 

Efektem realizacji projektu jest uzupełnienie luk informacyjnych dotyczących sektora ekonomii społecznej oraz opracowanie, w oparciu o statystykę publiczną, metod pozyskiwania kluczowych informacji o tym sektorze. Ponadto dzięki realizacji projektu możliwe było przeprowadzenie dwóch edycji badań pilotażowych zawierających informacje do tej pory niedostępne. Opracowane na ich podstawie notatki opisujące organizacje non-profit i spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej oraz działalność jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej dostępne są na stronie GUS: wyniki badań ZSMSES. 

W ramach projektu przygotowana została także ta strona internetowa. Dzięki niej informacje o sektorze ekonomii społecznej będą łatwiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Wartość projektu wynosi 5 757 769,84 zł. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Główny Urząd Statystyczny.

Liczba aktywnych PES

aktywne podmioty (tys. szt.)


Ostatnia modyfikacja: 14/05/2021 Michał Dąbrowski
Pierwsza publikacja: 07/09/2020 Michał Dąbrowski