Dane przekrojoweJST – jednostka samorządu terytorialnego
OWES – ośrodek wsparcia ekonomii społecznej
PES – podmiot ekonomii społecznej
PS – przedsiębiorstwo społeczne
ZAZ – zakład aktywności zawodowej