O stronie

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu pod nazwą Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej. Zawarte tu informacje pochodzą z badań zrealizowanych w ramach statystyki publicznej opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz z danych administracyjnych zbieranych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W zakładce Dane przekrojowe znajdziecie państwo informacje o różnych aspektach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej a także o samorządach.

Dzięki funkcji Porównania jednostek samorządu terytorialnego możliwe jest sprawdzenie regionalnych i lokalnych różnic w określonych aspektach funkcjonowania PES.

W zakładce Wskaźniki programowe znajdują się natomiast informacje o wskaźnikach przyjętych do monitorowania Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej, wraz z informacją o postępie w ich realizacji.

Szczegółowe definicje wskaźników oraz informacje o podmiocie odpowiedzialnym za opracowanie danych znajdują się w zakładce Informacje o wskaźnikach.

Mamy nadzieję że dane zgromadzone na tej stronie oraz rozwiązania umożliwiające ich prezentację oraz porównywanie pomogą śledzić procesy zachodzące w sektorze ekonomii społecznej w Polsce.


Ostatnia modyfikacja: 28/10/2020 Michał Dąbrowski
Pierwsza publikacja: 07/10/2020 Michał Dąbrowski